Extendo

Extendo

Voor Extendo is eco-duurzaamheid inherent aan de modus operandi van de hele productiecyclus: Ze kiezen zorgvuldig voor hernieuwbare grondstoffen of grondstoffen die afkomstig zijn van een recuperatieproces, die op hun beurt kunnen worden gerecycled aan het einde van hun levenscyclus.

Extendo
Filters